oplev godset i dagligdagen

Rundvisning på godsets driftsgrene, samt smagsprøver af fødevarer produceret på godset "fasan, rådyr, æbler og most".

Fortælling om godsets historie, driftsgrene m.v. Her fortælles om landbrug, frugtavl, skovbrug og jagt på godset. Der rundvises på alle driftsgrenene, så man får et indblik i hvad der foregår på et gods anno 2012.
Afhængig af årstid vil der være forskellige temaer. F.eks. en rundvisning, hvor der ses på de forskellige maskiner der bruges i landbruget, og en efterfølgende tur til en mark, hvor mejetærskerne er ved at høste. Efter en afslutning ved korntørringsanlægget, hvor der kigges og fortælles og smages på slutproduktet, bliver der serveret en let anretning i godsets Rullestuen.