Landbrug på Pandebjerg Gods

Landbrug

Landbruget på Pandebjerg er siden 1. januar 2019 bortforpagtet til Guldborgsund Agro I/S ved Kim Brockenhuus Schack og Henrik Vilhelmsdal. Det forpagtetde areal udgør 535 ha, og Pandebjerg driver selv fortsat ca 40 ha, beliggende ved Væggerløse på Sydfalster. Det samlede jordareal udgør ca 630 ha. og er fordelt på Pandebjerg, Ny Kirstineberg, "Axelborg" og Nygaard, de to sidstenævnte beliggende i Oustrup og Nørre Alslev. De resterende ca 55 hektar udgøres af vildtagre, enge, mergelgrave, veje og gårdspladser.